Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego | Wyniki I naboru!
949
post-template-default,single,single-post,postid-949,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Wyniki I naboru!

Wyniki I naboru!

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listy rankingowe I naboru projektów w ramach konkursu „Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego” dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

 

Młode organizacje pozarządowe:

Lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania – młode organizacje pozarządowe

Lista rezerwowa – młode organizacje pozarządowe

Lista wniosków niezakwalifikowanych – młode organizacje pozarządowe

 

Grupy nieformalne:

Lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania – grupy nieformalne

Lista rezerwowa – grupy nieformalne

Lista wniosków niezakwalifikowanych – grupy nieformalne

 

Serdecznie gratulujemy i prosimy o dosłanie podpisanych wniosków w terminie do 3 września 2018r. 

Zgodnie z pkt. 8.2.5 Regulaminu, wnioskodawcy, którzy zakwalifikowali się do otrzymania mikrodotacji zobowiązani są w terminie do 3 dni roboczych dostarczyć do siedziby Operatora wniosek w wersji papierowej odpowiednio podpisany i parafowany, przy czym możliwe jest wcześniejsze przesłanie skanu ww. podpisanego wniosku na adres e-mail: mikrodotacje@4c.szczecin.pl

a następnie dostarczenie go osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

4C Centrum Ekonomii Społecznej sp. z o.o.
ul. Tkacka 19-22, pok. 303 (III piętro)
70-556 Szczecin

z dopiskiem: „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA dla regionu stargardzkiego”.

Po ogłoszeniu wyników konkursu, Operator może skontaktować się z Wnioskodawcami w celu ustalenia ostatecznej wersji harmonogramu realizacji projektu oraz szczegółowych kwestii związanych z umową i przekazaniem mikrodotacji. Po uzgodnieniach Wnioskodawca dostarcza Operatorowi zaktualizowaną wersję wniosku o dofinansowanie, która stanowić będzie załącznik do umowy (nie dotyczy to Wnioskodawców, których projekty pozostają bez zmian). Niezłożenie żądanych załączników w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie ze środków projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA dla regionu stargardzkiego”.