Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego | Rozpoczynamy realizację projektów!
1000
post-template-default,single,single-post,postid-1000,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Rozpoczynamy realizację projektów!

Rozpoczynamy realizację projektów!

Szanowni Państwo,

Miło Nam poinformować, że wszystkie umowy o dofinansowanie ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA dla regionu stargardzkiego” zostały podpisane. Środki na realizację Państwa projektów zostały już przekazane na wskazane w umowach konta bankowe.

Jednocześnie informujemy, że:

a. Osobami do pierwszego kontaktu w wszystkich sprawach dotyczących realizacji projektu są Animatorzy: Tomasz Lalik tel. 789-485-036 mail. Tomasz.lalki@mikrodotacje.org oraz Marta Sykucka tel. 514-343-871 mail. Marta.sykucka@mikrodotacje.org

b. Wzory dokumentacji, opisy faktur, logo programu, dostępne są na stronie www.mikrodotacje.org w zakładce „dokumenty”

c. Bardzo prosimy o realizację Państwa inicjatyw zgodnie z harmonogramem oraz budżetem projektu (wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają zgody biura oraz aneksu do umowy)

d. Przypominamy o obowiązkach informacyjnych:

1. Realizator zobowiązuje się do informowania, o współfinansowaniu projektu ze środków otrzymanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Wszelkie materiały zakupione lub wytworzone w wyniku realizacji projektu (w szczególności: publikacje, ulotki, materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu opatrzone nadrukiem „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
2. Realizator zobowiązuje się do umieszczania logo Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz logo Operatorów na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego projektu oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Logo Programu dostępne jest na stronie internetowej fio.niw.gov.pl oraz mikrodotacje.org.
3.Niestosowanie się do obowiązków informacyjnych w odniesieniu do wytworzonych materiałów skutkować będzie uznaniem wydatków związanych z wytworzeniem tych materiałów 2014-2020 za niekwalifikowane oraz powstaniem roszczenia o ich zwrot.
4. Realizator zobowiązuje się do informowania Operatora o wszystkich wydarzeniach, warsztatach, spotkaniach realizowanych w ramach projektu w terminie do 3 dni przed planowanym wydarzeniem.
5. Realizator zobowiązuje się dostarczyć dokumentację fotograficzną wszystkich wydarzeń związanych z realizację projektu w terminie do 3 dni po zrealizowanym wydarzeniu na adres mailowy operatora. Jednocześnie realizator wyraża zgodę na publikacje przesłanych materiałów na mediach społecznościowych Operatora w szczególności na stronach:
a. www.facebook.com/mikrodotacjerst
b. www.instagram.com/mikrodotacjerst
c. twitter.com/mikrodotacjerst
6. Realizator zobowiązany jest do samodzielnego uzyskania zgody na publikację wizerunku osób na materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami

Co więcej zachęcamy do stosowania hasztagów w mediach społecznościowych: #mikrodotacjerst #mikrodotacje2018 #FIO