Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego | Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020
3974
post-template-default,single,single-post,postid-3974,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020

Szanowni Państwo,

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

Nabór trwa od 02.03.2020 do 15.04.2020 do godziny 15:30

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne, który zrealizowany będzie poprzez zwiększenie:

  • ilości inicjatyw oddolnych
  • wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne
  • wzmocnienie potencjału III sektora
  • podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania środków na działania lokalnych liderów.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 roku i skierowany do:

  • młodych organizacji pozarządowych,
  • kół gospodyń wiejskich,
  • grup nieformalnych,
  • grup samopomocowych

działających na terenie powiatów: łobeskiego, drawskiego, świdwińskiego, wałeckiego
i szczecineckiego.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z ANIMATOREM PROJEKTU:
TEL. 789 485 036, tomasz.lalik@mikrodotacje.org

Zasady składania wniosków w konkursie:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, tj. e-mailem na właściwy adres: Dla Wnioskodawców z powiatów: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński, należy wysłać na adres biuro@mikrodotacje.org (Fundacja Pod Aniołem), w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2020 godzina 15:30

Wniosek pod postacią edytowalnego pliku .doc zamieszczony jest na stronie internetowej: www.mikrodotacje.org

Wniosek należy pobrać ze strony oraz wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać – dotyczy czcionki rozmiar 11 (czcionka np. Times New Roman).

Na etapie wypełniania wniosku w formie elektronicznej, należy komputerowo wpisać imiona i nazwiska osób, które złożą swoje podpisy dopiero pod umową o dofinansowanie zadania w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma takie dofinansowanie.

Po wypełnieniu wniosku, należy go zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na właściwy adres e-mail (biuro@mikrodotacje.org) wpisując w temacie/tytule wiadomości: „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020″

Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych otrzyma wiadomość e-mail/wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nie otrzymania wiadomości w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z właściwym Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku.

Wnioski złożone po terminie lub przesłane na błędny adres mailowy będą rozpatrzone negatywnie pod względem formalnym.

 

Niezbędne materiały do pobrania:

Regulamin_FIO_2020

Formularz wniosku o dofinansowanie

Karta Oceny Formalnej

Karta Oceny Merytorycznej_dla_mlodych_ngo_oraz_grup_fio_2020

Karta Oceny Merytorycznej_dla_grup_nieformalnych_bez_Patrona_fio_2020

zal_4_wz_umowy_NGO_fio_2020

zal_4a_wz_umowy_gr_nieformalne_samopomocowe_z_Paronem_fio_2020

zal_4b_wz_umowy_gr_nieformalne_samopomocowe_bez_Parona_fio_2020

zal_5_sprawozdanie_fio_2020

zal_6_Opis_dokumentu_ksiegowego_fio_2020

zal_7_wz_porozumienia_wolontariackiego_fio_2020

zal_8_ewidencja_czasu_pracy_wolontariusza_fio_2020

zal_9_wz_umowy_cywilno-prawnej_fio_2020

zal_10_oswiadczenie_o_spelnieniu_kryt_strategicznego_fio_2020

zal_11_oswiadczenie_dla_czlonkow_gr_nieformalnych_fio_2020