Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego | Aktualizacja regulaminu w związku z COVID-19
4046
post-template-default,single,single-post,postid-4046,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Aktualizacja regulaminu w związku z COVID-19

Aktualizacja regulaminu w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,

ze względu na trwającą epidemię podjęliśmy szereg działań w celu zmniejszenia ryzyka związanego z realizacją projektu. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami zaniechaliśmy organizacji spotkań animacyjnych w terenie.  Jednak nie zwalniamy tempa, jesteśmy do dyspozycji pod telefonem, mailem jak i przy wykorzystaniu komunikatorów/ wideokonferencji (np. zoom, hangout, skype) itp.

W odpowiedzi na pytania z Państwa strony, przyśpieszamy możliwość realizacji mikrodotacji od 01.05.2020, co powoduje, iż mikrodotacje będą jednymi z pierwszych środków faktycznie uruchomionych, które można także wykorzystać zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności w dobie koronawirusa w tym np. szycie maseczek dla lokalnych sklepików, nauczycieli, pracowników poczty itp.

Oczywiście projekty dedykowane rozwojowi młodych organizacji jak i inne działania z zakresu pożytku publicznego nadal można składać.

Termin składania wniosków nie uległ zmianie, można je do nas przesyłać do 15.04.2020r. do godz. 15.30r. na wskazane w Regulaminie adresy mailowe. Powodzenia!

W załączeniu zaktualizowany Regulamin.

Zmianom uległy następujące części:

pkt 4.1.

TERMIN OCENY (OD DO) TERMIN REALIZACJI (OD DO)
16.04.2020-30.04.2020 01.05.2020 – 31.10.2020
pkt 8.2.1.
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków w terminie: 16.04.2020-30.04.2020
w zał. zaktualizowany regulamin konkursu: