Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego | Dobre praktyki
624
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-624,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Dobre praktyki

Brakuje wam pomysłu na inicjatywę oddolną skierowaną do lokalnej społeczności, a może chcecie tylko „podejrzeć” pomysły innych?

Poniżej przedstawiamy krótkie fiszki projektowe, działań realizowanych przez zaprzyjaźnione z nami organizacja pozarządowe. W szukaniu inspiracji pomagają także Animatorzy

„TRENUJ Z FIT MARKETEM”

„Trenuj z Fit Maketem” to projekt realizowany przez Fundacja Fit Market w ramach Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego, głównym celem projektu jest rozwój młodej organizacji poprzez zakup sprzętu oraz propagowanie zdrowego trybu życia. W tym celu Fundacja korzystając z zakupionego sprzętu nagrywa filmiki instruktażowe z trenerem personalnym, które dostępne są dla wszystkich pragnących „podpatrzyć” jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia fizyczne! Projekt mimo, że pisany był jako zadanie na rozwój młodej organizacji pozarządowej, to zawiera w sobie dodatkową inicjatywę oddolną! Polecamy profil Fundacji Fit Market na FB

„Zawsze otwarte drzwi do Karkowskiej świetlicy”

Projekt realizowany w Sołectwie Karkowo przez grupę nieformalną działającą samodzielnie. Projekt zakłada rewitalizację świetlicy wiejskiej w Karkowie poprzez poszerzenie jej oferty dla mieszkańców sołectwa. Projekt ma na celu przekonanie mieszkańców sołectwa, że świetlica wiejska jest miejscem przyjaznym dla wszystkich i stanowi lokalny ośrodek kultury, dający możliwości wspólnej integracji. Grupa nieformalna w ramach działania zorganizowała szereg inicjatyw oddolnych m.in Turniej Tenisa Stołowego, Jesienny kącik z książką, turniej bilarda stołowego, Jesienny tydzień gier planszowych oraz spotkanie podsumowujące przy ognisku. Realizatorzy mają nadzieje, że podjęte przez nich działania przełożą się na wzrost inicjatyw oddolnych płynących od mieszkańców sołectwa.

„CZAS NA MIROWO”

Czas na Mirowo to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Nasze Aksamitne Mirowo. Stowarzyszenie jest młodą organizacją pozarządową działającą na rzecz lokalnej społeczności sołectwa Mirowo (gmina Moryń) Stowarzyszenie realizuje projekt na rozwój swojej organizacji, dzięki czemu zakupili podstawowe wyposażenie: laptop, rzutnik, ekran, które to przysłużą się do dalszych działań Stowarzyszenia w szczególności do organizacji spotkań z mieszkańcami, szkoleń, prelekcji, czy archiwizacji dokumentów. Projekt realizowany był w środowisku wiejskim, w gminie objętej specjalną strefą włączenia na które realizowany jest Lokalny Program Rewitalizacji. W realizację projektu włączeni zostali wolontariusze oraz mieszkańcy sołectwa którzy zorganizowali kilka wspólnych spotkań wykorzystując zakupiony przez Stowarzyszenie sprzęt.

„Z SĄSIADEM JAK Z BRATEM”

Projekt realizowany przez grupę nieformalną złożoną z osób fizycznych, działającą samodzielnie. Zadanie realizowane było w Łukowicach małej wsi w gminie Cedynia. Celem projektu była integracja międzypokoleniowa mieszkańców Łukowic i okolic oraz wzmocnienie zwaśnionych relacji sąsiedzkich. Głównym punktem projektu była organizacji wielkiego festynu rodzinnego, który miał pomóc w łączeniu urwanych przez czas więzi w ramach jednej społeczności lokalnej. Projekt angażował wszystkie grupy społeczne zamieszkujące gminę Cedynia. Działania zostały tak zaplanowane by projekt mógł angażować zarówno osoby młode, dzieci jak także i seniorów. Każdy znalazł tutaj coś dla siebie. Założeniem projektu jest wypracowanie grupy wolontariuszy gotowych do podejmowania nowych wyzwań i kolejnych inicjatyw oddolnych w przyszłości. W projekt zaangażowali się lokalni liderzy, organizacje pozarządowe z regionu oraz władze samorządowe.

„Z KOŃMI W SZEROKI ŚWIAT”

Projekt realizowany przez młodą organizację w postaci Stowarzyszenia „Podkowa” w ramach rozwoju własnej organizacji stowarzyszenie zrealizowało zadanie polgające na wykonanie remontu w siedzibie użyczonej nowej siedzibie Stowarzyszenia, które znajduje się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego w Skotnicy oraz zakupie podstawowego wyposażenia biurowego. Stowarzyszenie powstało w 2018 roku i nie posiadało dotychczas swojej siedziby ani majątku. Organizacja dzięki zrealizowanemu zadaniu będzie mogła zrealizować kolejne inicjatywy takie jak: całoroczne treningi grupy woltyżerskiej, treningi zawodników sekcji jeździeckiej, towarzyskie zawody w ujeżdżaniu, zimowe ferie w siodle i wiele innych. Stowarzyszenie prowadzi także jeździecki klub sportowy dzięki któremu dzieci i młodzież z terenu gminy oraz powiatu czynnie uprawiać sporty jeździeckie. W projekt zaangażowani byli wolontariusze. Po wykonaniu remontu i zakupie wyposażenia, zorganizowano pokaz jeździecki.

„ZIELONA Gąsieniczka zaprasza dzieci i ich rodziców do swojego kolorowego świata – spotkania edukacyjna dzieci z bohaterami wierzy”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Okno zakłada przygotowanie, opracowanie, edytowanie i w konsekwencji wydanie tomika wierszy dla dzieci. Stowarzyszenie w ramach projektu wyda wcześniej przygotowany tomik wierzy oraz przeprowadzi szereg spotkań dla dzieci, wieczorki poetyckie w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach na których to spotkaniach członkowie stowarzyszenia będą wspólnie z dziećmi praz ich rodzicami odczytywać zapisane w tomiku wiersze. Projekt stowarzyszenia jest inicjatywą oddolną, która ma integrować mieszkańców środowiska wiejskiego, popularyzować sztukę czytania wśród dzieci oraz szerzyć wiedzę o ekologii poprzez wspólne spacery po ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach.

„Jesienny bieg przełajowy z psem KROK W KROK”

Projekt realizowany był przez grupę nieformalną działającą samodzielnie. Głównym działaniem projektu było zorganizowanie pierwszych w regionie zawodów dogtrekkingu tzn wyścigu w parach (przewodnik + pies) po malowniczym terenie parku krajobrazowego „Dolina Miłości”. Grupa nieformalna przygotowała te nietypowe zawody w dwóch kategoriach dla tych początkujących oraz bardziej zaawansowanych fizycznie i technicznie zawodników. Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody i poczęstunek. Wydarzenie zainteresowało lokalne społeczności gminy Chojna, władze samorządowe oraz lokalne media. Dodatkową atrakcją biegu był jej terenowy charakter oraz możliwości wyszukiwania wraz z psem ukrytych na trasie skarbów za które naliczano dodatkowe punktu. Projekt oprócz aspektu sportowego, promował także postawy prozwierzęce i proekologiczne ponieważ związny był także z promocją parku krajobrazowego. Podczas wydarzenia zawiązała się grupa nieformalna chcąca realizować tego typu inicjatywy w przyszłości, grupa postanowiła zawiązać w tym celu nowe stowarzyszenie.

„FRYZURKI, PAZURKI”

Projekt realizowany przez młodą organizację pozarządową Stowarzyszenie Robimy Swoje jest inicjatywą oddolną skierowaną do seniorów zamieszkujących teren sołectwa Jęczydoły gmina Kobylanka. Stowarzyszenie postanowiło zrealizować projekt dla grupy społecznej będącej w trudnej sytuacji z uwagi na zamieszkiwany teren oraz utrudniony dostęp do dóbr podstawowych. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu samooceny uczestników. Projekt ma na celu wyciągnięcie seniorów z domu, integracje ich z innymi grupami społecznymi, wspólne rozpoznawania ich problemów, wzajemną pomoc. W czasie trwania projektu zorganizowano warsztaty dla seniorów spotkania z wizażystami, kosmetyczką, wspólne spotkania integracyjne, spotkania z psychologiem. W ramach projektu zaangażowano młodzież do pomocy jako wolontariuszy. Projekt był inicjatywą oddolną o charakterze samopomocowym.

„ROZWÓJ STOWARZYSZENIA – INWESTYCJA W BEZPIECZEŃSTWO”

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Ratownictwa Powiatu Pyrzyckiego to dążenie do nieustannego rozwoju na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pyrzyckiego. Projekt zakłada rozwój młodej organizacji poprzez zakupienie kluczowego dla bezpieczeństwa sprzętu m.in apteczek pierwszej pomocy, lornetek, odblasków. W ramach projektu Stowarzyszenie przewidziało organizację spotkań z dziećmi nt. Bezpiecznych zachowań oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Promocję działań na profilach społecznościowych. Zakupiony sprzęt, który nie tylko w sposób oczywisty wzmacnia nową organizację ma także służyć realizacji kolejnych inicjatyw w przyszłości jak chociażby zakupiona kamera cyfrowa, która będzie wykorzystana do nagrywania spotów edukacyjnych i prowadzenia kampanii, a także do utrwalania ćwiczeń i manewrów służb.

„WESOŁA JESIEŃ W KURCEWIE”

Projekt realizowany na terenie sołectwa Kurcewo przez Stowarzyszenie mieszkańców „Nasze Kurcewo” zakłada przeprowadzenie w stosunkowo krótkim czasie szeregu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej sołectwa i gminy. Stowarzyszenie po raz pierwszy realizuje projekt finansowany z środków zewnętrznych. W ramach projektu wnioskodawca przewidział 5 spotkań adresowanych do całej lokalnej społeczności. W ramach tych spotkań odbyło się integracyjne ognisko, które zapoczątkowało nową lokalną tradycję, święto pieczonego ziemniaka w Kurcewie. Następnie Stowarzyszenie zorganizowało turniej dla dzieci i młodzieży w tenisa stołowego, a także weekend z grami planszowymi. W ramach projektu udało się także doprowadzić do pierwszego od wielu lar oficjalne dnia seniora, który był okazją do wspólnego spotkania i starszych mieszkańców wsi. Ponadto pod koniec października odbyły się spotkania warsztatowe z rękodzieła. W projekt zaangażowani byli wolontariusz oraz mieszkańcy sołectwa.

„Rozwój stowarzyszenia GHE Pomerania kluczem do sukcesu”

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie GHE Pomerania przewidziane zostało w ramach projektów skierowanych na rozwój młodej organizacji pozarządowej. Projekt zakłada rozwój stowarzyszenia w czterech płaszczyznach: 1. Organizacyjnej – usprawnienie działania podmiotu poprzez jego doposażenie i zakup sprzętu koniecznego do realizacji celów statutowych, 2. Druga płaszczyzna związana jest z celem statutowym podmiotu jakim jest promowanie lokalnej historii, ciekawych i mało znanych miejsc oraz wydarzeń o charakterze historycznym. Stowarzyszenie w ramach projektu nagrywa przy pomocy zakupinego sprzętu którkie filmy o tematyce historycznej i udostępniają je w internecie. Trzecia płaszczyzna to zadanie związane z rewitalizacją starych cmentarzy i miejsc o znaczeniu historycznym. Wszystkie płaszczyzny składają się na projekt, który mimo, że ma na celu rozwój młodej organizacji to zakłada także realizację szeregu ważnych inicjatyw społecznych.

PRZEZ DUŻE „K”

Zadanie realizowane przez grupę nieformalną z Przelewic mającą opiekuna w postaci Stowarzyszenia Przelewice dla Przyszłości. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany przez grupę nieformalną problem lokalnej społeczności związany z brakiem dostępności do dóbr kultury oraz brak możliwości poprzez wykluczenie komunikacyjne oraz odległościowe korzystania z oferty Teatralnej czy Operowej. Problem ten nasila zdecydowanie w grupie dzieci dlatego też to właśnie do dzieci kierowane są działania projektowe. W ramach zadania przeprowadzono zbiorowe wyjazdy do dużych ośrodków kultury w których to dzieci uczestniczyły często pierwszy raz w życiu w przedstawieniach teatralnych i operowych. Ponad to grupa nieformalna przygotował dla uczestników projektu zajęcia dotyczące aktywności kulturalnej oraz warsztaty dotyczące spostrzeżeń i wniosków przeprowadzanych po wyjazdach na wydarzenia kulturalne. Celem projektu jest kształcenie u młodych ludzi świadomości i znaczenia udziału w kulturze wysokiej dla ich własnego rozwoju intelektualnego i społecznego.

„CIEPŁE SZLAFROKI DLA MORSÓW”

Zadanie realizowane w Kobylance przez Stowarzyszenie Stargardzki Klub Morsów Miedwianie zakłada rozwój organizacji poprzez zakupienie odpowiedniego materiału, a później uszycie przez członków Stowarzyszenia jednolitych szlafroków dla morsów. Każdy szlafrok będzie miał wyhafotwane logo klubu, a na metce informacje o dofinansowaniu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Szlafrok oprócz oczywistego waloru „grzewczego” będzie służył promocji Stowarzyszenia na wszelkich imprezach charytatywnych, zlotach, spotkaniach etc. Klub morsów liczy obecnie prawie 140 osób, uszycie tak dużej liczby szlafroków możliwe jest tylko dzięki pracy wolontariuszy, którzy poświęcą setki godzin by osiągnąć cel główny projektu. Poprzez realizację działania Stowarzyszenie chce populryzować morsowanie oraz jego walory prozdrowotne, a także z wykorzystaniem promocji projektu pozyskiwać kolejnych członków. Ponad to realizacja projektu ma wzmacniać wizerunek morsów jako osób odważnych, energicznych, integrujących się z otoczeniem.

„Rozwój otwierający drzwi na lepsze jutro Stowarzyszenia „Otwarta Dłoń”

Projekt ukierunkowany na rozwój Stowarzyszenia Otwarta Dłoń poprzez wzmocnienie potencjału stowarzyszenia, usprawnienia pracy członków, działań statutowych oraz na jego promocję zarówno wśród społeczności lokalnej jak i na terenie gminy Chociwel. Projekt zakłada także nawiązywanie nowych partnerstw na rzecz działań dla lokalnej społeczności oraz pozyskiwanie wolontariuszy. Stowarzyszenie zakupiło sprzęt biurowy, wykorzystany jednocześnie do zaplanowanych w harmonogramie projektu inicjatyw. Stowarzyszenie przeprowadziło następujące działania: Prezentacja dokonań stowarzyszenia, jego misji oraz oferta współpracy dla wolontariusz na Festynie Patriotycznym w Karkowie. Organizacja wydarzenia dla społeczności lokalnej, integracja przy ognisku oraz konkurs piosenki karaoke „Zaśpiewany Ziemniak”. Zadanie realizowane było na terenie wiejskim przy współudziale wolontariuszy oraz mieszkańców.