FIO | Fundusz Inicjatyw Obywatelskich | Mikrodotacje 2020
194
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-194,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Mikrodotacje 2020

wsparcie finansowe dla młodych organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i samopomocowych

Projekt MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020 dofinansowany jest jest z środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020. Celem głównym zadania publicznego jest wzrost poczucia „sprawczości”, aktywności obywatelskiej mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego przez aktywizację i integrację w zakresie działań pożytku publicznego mieszkańców poprzez: podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania środków na działania – wśród co najmniej 52 lokalnych liderów oraz realizację oddolnych inicjatyw przy wykorzystaniu minimum 52 mikrodotacji w okresie I.2020-XI.2020

Mikrodotacje
udzielane w konkursie ofert przeznaczone będą na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych. Główne zadania przewidziane w okresie realizacji projektu to promocja zachowań obywatelskich oraz inicjatyw oddolnych, przeprowadzenie działań animacyjnych z liderami lokalnymi, ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów ofert na mikrodotacje, a także wsparcie beneficjentów w procesie przygotowania wniosków i rozliczania dotacji.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Za realizację zadań w subregionie stargardzkim (powiaty: stargardzki, gryfiński, choszczeński, pyrzycki i myśliborski) odpowiedzialny jest partner Fundacja Pod Aniołem. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Lalikiem, który pełni funkcję Animatora na wskazanym obszarze – tel. 789 485 036, tomasz.lalik@mikrodotacje.org.

Wysokość i warunki wykorzystania dotacji

  • Kwota mikrodotacji nie może jednorazowo przekraczać 5000 zł.
  • Mikrodotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji działań skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego lub rozwoju organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
  • Mikrodotacja musi być wykorzystana w założonym we wniosku aplikacyjnym okresie realizacji projektu. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków z dotacji przed i po dacie zakończenia projektu.
  • Realizator może jednokrotnie aplikować o środki w ciągu jednego naboru.
  • Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację.
  • W przypadku projektów składanych przez Patrona i grupy – Patron ponosi koszty zakupu towarów i usług związane z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną. Patron nie przekazuje środków grupie nieformalnej. Każdy dowód księgowy (np. faktura, rachunek lub inne) dokumentujący zakup towaru lub usługi związanej z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną musi być wystawiony na Patrona.
  • W przypadku realizacji projektu przez grupę samodzielnie – zakupy, faktury etc. wystawione są na właściwego operatora:

– Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES dla grup z terenu: M. Szczecin, M. Świnoujście, powiaty: goleniowski, kamieński, policki, gryficki,

– Fundację Nauka dla Środowiska dla grup z terenu powiatów: wałecki, drawski, szczecinecki, świdwiński, łobeski,

– Koszalińską Agencja Rozwoju Regionalnego SA. dla grup z terenu: M. Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński, kołobrzeski, białogardzki,

– Fundację Pod Aniołem dla grup z terenu powiatów: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński.

Udział środków własnych

  • W ramach Projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020”, wkład własny finansowy Wnioskodawcy/Realizatora nie jest wymagany.
  • Możliwe jest wniesienie wkładu własnego niefinansowego w formie nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariat lub praca społeczna członków organizacji), który jest dodatkowo punktowany na etapie oceny merytorycznej wniosków. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty z tytułu wolontariatu lub pracy społecznej członków organizacji, konieczne jest wykazanie wkładu osobowego w wysokości minimum 20% wartości dotacji: w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 30 zł; w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 100 zł. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia wolontariackiego w tym samym czasie.

Planowany harmonogram konkursu w roku 2020

Projekt, który w założeniach wniosku aplikacyjnego Wnioskodawcy ma być realizowany w roku 2020 należy zakończyć maksymalnie do 31 października 2020 r. Sprawozdanie z realizacji projektu należy złożyć w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu terminu realizacji. Minimalna długość realizacji projektu  wynosi minimum 1 miesiąc kalendarzowy.

TERMIN NABORU  

(OD DO)

TERMIN OCENY

(OD DO)

TERMIN REALIZACJI

(OD DO)

02.03.2020-15.04.202016.04.2020-14.05.202001.06.2020 – 31.10.2020