Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego | Mikrodotacje
194
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-194,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Mikrodotacje

wsparcie finansowe dla młodych organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i samopomocowych

Wysokość i warunki wykorzystania dotacji

  1. Kwota mikrodotacji nie może jednorazowo przekraczać 5000 zł.
  2. Mikrodotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji działań skierowanych do mieszkańców regionu stargardzkiego Województwa Zachodniopomorskiego (na terenie powiatów: gryfińskiego, stargardzkiego, choszczeńskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego) lub rozwoju organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie wspomnianego subregionu.
  3. Mikrodotacja musi być wykorzystana w założonym we wniosku aplikacyjnym okresie realizacji projektu. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków z dotacji przed i po dacie zakończenia projektu. Nabór wniosków na mikrodotacje w roku 2018 przewiduje możliwość realizacji projektów od 01.09.2018 do 09.12.2018. Nabór wniosków na mikrodotacje w roku 2019 przewiduje możliwość realizacji projektów w terminie od 01.07.2019 do 30.11.2019
  4. Jeden realizator może jednokrotnie aplikować o środki w ciągu jednego naboru.
  5. Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację.
  6. W przypadku projektów składanych przez Patrona i grupy – Patron ponosi koszty zakupu towarów i usług związane z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną. Patron nie przekazuje środków grupie nieformalnej. Każdy dowód księgowy dokumentujący zakup towaru lub usługi związanej z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną musi być wystawiony na Patrona.

 

Więcej informacji w Regulaminie Projektu.

Udział środków własnych

  1. W ramach Projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA dla regionu stargardzkiego” wkład własny finansowy Wnioskodawcy/Realizatora nie jest wymagany.
  2. Możliwe jest wniesienie wkładu własnego niefinansowego w formie nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariat lub praca społeczna członków organizacji), który jest dodatkowo punktowany na etapie oceny merytorycznej wniosków.
  3. W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty z tytułu wolontariatu lub pracy społecznej członków organizacji, konieczne jest wykazanie wkładu osobowego w wysokości minimum 20% wartości dotacji tj.: w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 30 zł; w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 100 zł.
  4. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia wolontariackiego.”

Planowany harmonogram konkursu w roku 2019

01.03.2019 - 30.04.2019

Nabór wniosków na mikrodotacje w roku 2019

01.03.2019 - 30.04.2019

Spotkania animacyjne

13.05.2019 - 24.05.2019

Komisja Oceny Wniosków

27.05.2019 - 31.05.2019

Podpisywanie umów i przekazanie środków

01.06.2019 - 30.11.2019

Realizacja projektów wyłonionych do dofinansowania w roku 2019

do 13.12.2019

Sprawozdania ze zrealizowanych inicjatyw