Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego | O nas
618
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-618,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

O nas

Projekt „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego” realizowany jest przez dwa podmioty działające w sferze pożytku publicznego: 4C Centrum Ekonomii Społecznej sp. z o.o. raz Fundację Pod Aniołem

4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o.

to zespół specjalistów i zapaleńców działający wspólnie i na rzecz społeczności lokalnych. Tworzymy, poszukujemy i wprowadzamy w życie różne, w tym innowacyjne metody rozwiązywania problemów społecznych.

 

Na co dzień wspieramy powstające inicjatywy społeczne, udostępniamy nasze zasoby organizacją pozarządowym, instytucjom publicznym oraz osobom fizycznym w ramach Centrum Ekonomii Społecznej.

 

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi, którzy potrzebują usług doradczych, szkoleń, coachingu, czy animacji. Towarzyszymy wszystkim tym, którzy chcą rozwinąć swoje pomysły, inicjatywy, biznes i napotykają na bariery lub czują niepokój związany z wprowadzaną zmianą.

 

Nasze wsparcie wypływa z idei wykorzystania zasad i mechanizmów wolnego rynku dla celów społecznych. Specjalizujemy się w: zakresie spółdzielczości socjalnej, udostępniania usług specjalistycznych niedostępnych na terenach wiejskich, promocji ekonomii społecznej i narzędzi aktywnej integracji (CIS, KIS, KWK), animacji skierowanej na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej i kreowaniu pomysłów na działalność gospodarczą.

 

Angażujemy się w inicjatywy non-profit, związane z pomocą osobom z różnych powodów zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności osobom z terenów wiejskich i osobom niepełnosprawnym. Naszymi podwykonawcami są często podmioty ekonomii społecznej.

Fundacja Pod Aniołem

swoją działalność rozpoczęła w 2011 roku, swą siedzibę mieści na salkach katechetycznych przy Plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michał Archanioła w Dobrzanach, ul. Staszica 56. Prowadzi działalność statutowo odpłatną i nieodpłatną, celem fundacji jest między innymi promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw kulturalnych i społeczno-gospodarczych oraz wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych itp. Podejmujemy różnego rodzaju działania na rzecz lokalnej społeczności gminy Dobrzany, powiatu stargardzkiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego. Z naszych oddziaływań korzystają zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe i starsze. Fundacja realizuje obecnie szereg projektów skierowanych na reintegracje społeczną osób wykluczonych społecznie na terenie subregionu stargardzkiego.