FIO | Fundusz Inicjatyw Obywatelskich | FAQ
424
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-424,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

FAQ

Chcemy otrzymać mikrodotację od czego zacząć?

Przede wszystkim musicie mieć pomysł na projekt i rozpoznane potrzeby lokalnego środowiska. Pomysł musi być zgodny z zasadami konkursu. Przedsięwzięcie to musi służyć społeczności lokalnej lub rozwojowi Waszej organizacji. Informację o tym, jak przygotować projekt możecie uzyskać na spotkaniach animacyjnych oraz podczas indywidualnych konsultacji u animatorów. Przed rozpoczęciem pracy nad projektem należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem konkursu.

W jakim terminie możemy realizować projekt?

W 2020 roku projekty możecie realizować od 01.06.2020 do 30.10.2020 . Wniosek składany w roku 2020 powinien zakładać działania realizowane w tym samym roku.

Czy możemy skonsultować swój projekt?

Tak, pomocą służy animator projektu Tomasz Lalik, 789 485 036, tomasz.lalik@mikrodotacje.org

Jakie osoby mogą tworzyć grupę nieformalną?

Grupa nieformalna powinna składać się z minimum 3 pełnoletnich osób, posiadających zdolność do czynności prawnych. Co istotne- w danym składzie osobowym grupa nieformalna może złożyć wniosek tylko raz w roku.

Na czym polega rola organizacji wspierającej grupę nieformalną?

Organizacja wspierająca użycza konta bankowego, podpisuje umowę trójstronną z Operatorem, bierze na siebie odpowiedzialność prawno-finansową za projekt. Wsparcie organizacji wspierającej powinno ograniczać się do pomocy administracyjnej i księgowej. Organizacja wspierająca nie powinna koordynować projektu, ani też ingerować w jego realizację.

Czy budżet projektu powinien zostać przygotowany w kwocie netto, czy też brutto?

W przypadku, kiedy organizacja składająca wniosek nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty, jakie zostały wskazane w kosztorysie, są kosztami brutto. W przypadku, gdy organizacja ma możliwość odzyskania podatku VAT- kosztorys tworzycie w oparciu o kwoty netto.

Kto może sięgnąć po wsparcie finansowe w postaci mikrodotacji?

Projekt zakłada wsparcie młodych organizacji pozarządowych, grup nieformlanych i grup samopomocowych

Czy musimy wykazać wkład własny w projekcie?

W ramach Projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA dla regionu stargardzkiego” wkład własny finansowy Wnioskodawcy/Realizatora nie jest wymagany.
Możliwe jest wniesienie wkładu własnego niefinansowego w formie nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariat lub praca społeczna członków organizacji), który jest dodatkowo punktowany na etapie oceny merytorycznej wniosków. Więcej informacji w regulaminie.

Jakie warunki powinna spełniać organizacja pozarządowa aby mogła otrzymać mikrodotacje?

Dotacje przewidziane są dla tzw. młodych organizacji pozarządowych tzn dla organizacji która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 UoDPPioW mający siedzibę na terenie subregionu stargardzkiego

Jesteśmy młodą organizacją pozarządową, na co możemy pozyskać Mikrodotacje:

Młode organizacje pozarządowe mogą skorzystać z mikrodotacji na realizację inicjatywy oddolnej lub na początkowy rozwój w tym na : zakup sprzętu, adaptacje lokalu, podniesienie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy. Więcej informacji na ten temat w regulaminie.