DOKUMENTY NOWEFIO2024

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin Konkursu NOWEFIO 2024
Zal. 1 – Formularz wniosku NOWEFIO 2024-2026
Zal. 2 – Karta oceny formalnej NOWEFIO 2024-2026
Zal. 3 – Karta oceny merytorycznej dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych z patronem NOWEFIO 2024-2026
Zal. 4 – Wzór umowy NGO NOWEFIO 2024-2026
Zal. 4a – Wzór umowy grupy nieformalne samopomocowe z Patronem NOWEFIO 2024-2026
Zal. 5 – Sprawozdanie NOWEFIO 2024-2026
Zal. 6 – Opis dokumentu ksiegowego NOWEFIO 2024-2026
Zal. 7 – Wzór porozumienia wolontariackiego NOWEFIO 2024-2026
Zal. 8 – Ewidencja czasu pracy wolontariusza NOWEFIO 2024-2026
Zal. 9 – Wzór umowy cywilno-prawnej NOWEFIO 2024-2026
Zal. 10 – Oświadczenie kryteria strategiczne NOWEFIO 2024-2026
Zal. 11 – Oświadczenie dla czlonkow gr nieformalnych NOWEFIO 2024-2026
Deklaracja Współpracy NOWEFIO 2024-2026
Karta Kontroli NOWEFIO 2024-2026
Karta Monitoringu NOWEFIO 2024-2026
Lista obecności NOWEFIO 2024-2026

Elementy graficzne

LOGO FIO
LOGO NIW
LOGO KDSPP
LOGO FPA
LOGO FNDS
LOGO KARR
LOGO KOMES
PLAKATY
DODATKOWE MATERIAŁY GRAFICZNE
NAKLEJKA NA ZAKUP

Szczegółowy kalendarz konkursów
grantowych w latach 2024 – 2026