O nas

Projekt pt. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026” realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES wspólnie Fundacją Pod Aniołem, Fundacją Nauka dla Środowiska, Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego SA,

Fundacja Pod Aniołem jest operatorem mikrodotacji udzielanych w konkursie dla powiatów: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, myśliborski, choszczeński.

Fundacja Pod Aniołem

swoją działalność rozpoczęła w 2011 roku, swą siedzibę mieści na salkach katechetycznych przy Plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michał Archanioła w Dobrzanach, ul. Staszica 56. Prowadzi działalność statutowo odpłatną i nieodpłatną, celem fundacji jest między innymi promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do podejmowania inicjatyw kulturalnych i społeczno-gospodarczych oraz wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych itp. Podejmujemy różnego rodzaju działania na rzecz lokalnej społeczności gminy Dobrzany, powiatu stargardzkiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego. Z naszych oddziaływań korzystają zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe i starsze. Fundacja realizuje obecnie szereg projektów skierowanych na reintegracje społeczną osób wykluczonych społecznie na terenie subregionu stargardzkiego.

Szczegółowy kalendarz konkursów
grantowych w latach 2024 – 2026