Generator wniosków

wsparcie finansowe dla młodych organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i samopomocowych

Szanowni Państwo,

w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu na 2021 rok prosimy o użycie generatora znajdującego się pod linkiem:

 

https://generatorwzp.nowefio.pl/user/login

 

w razie pytań i problemów związanych z obsługą generatora prosimy o kontakt mailowy: mikrodotacje@fundacjapodaniolem.pl

Szczegółowy kalendarz konkursów
grantowych w latach 2024 – 2026