FAQ
424
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-424,bridge-core-3.0.9,rttpg,rttpg-7.5.0,radius-frontend rttpg-body-wrap,rttpg-flaticon,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-29.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

FAQ

Chcemy otrzymać mikrodotację od czego zacząć?

Przede wszystkim musicie mieć pomysł na projekt i rozpoznane potrzeby lokalnego środowiska. Pomysł musi być zgodny z zasadami konkursu. Przedsięwzięcie to musi służyć społeczności lokalnej lub rozwojowi Waszej organizacji. Informację o tym, jak przygotować projekt możecie uzyskać na spotkaniach animacyjnych oraz podczas indywidualnych konsultacji u animatorów. Przed rozpoczęciem pracy nad projektem należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem konkursu.

W jakim terminie możemy realizować projekt?

W 2023 roku projekty możecie realizować od 01.05.2023 do 15.11.2023. Wniosek składany w roku 2023 powinien zakładać działania realizowane w tym samym roku.

Czy możemy skonsultować swój projekt?

Tak, pomocą służą animatorzy projektu, sprawdź zakładkę „Animacja”

Jakie osoby mogą tworzyć grupę nieformalną?

Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym –w jej skład muszą wchodzić nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów województwa zachodniopomorskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego określonej w art. 4 UoDPPiOW. Żadna z osób reprezentujących daną grupę nieformalną, nie może wchodzić w skład reprezentacji innej grupy składającej wniosek o mikrodotacje. Wnioski składać należy do operatora, który obsługuje powiaty na których posiadają adres zamieszkania członkowie grupy.

 

Grupa nieformalna (sposoby ubiegania się o dotację):
samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy samodzielnie podpisują wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla. Z organizacją pozarządową lub innym podmiotem zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust 3 „Ustawy”, zwanej dalej Patronem. W tym przypadku wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla, podpisują zarówno minimum trzy osoby należące do grupy nieformalnej, jak i osoby reprezentujące organizację pozarządową lub wskazany podmiot.

 

Zabronione jest udzielanie dotacji młodym organizacjom pozarządowym lub grupom nieformalnym, w których skład wchodzą osoby powiązane (interesami gospodarczymi, powiązaniami politycznymi, związkami rodzinnymi lub innymi sytuacjami mogącymi mieć wpływ na bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie konkursów dotacyjnych) z członkami władz Operatora udzielającego grantu.

Na czym polega rola organizacji wspierającej grupę nieformalną?

Organizacja wspierająca użycza konta bankowego, podpisuje umowę trójstronną z Operatorem, bierze na siebie odpowiedzialność prawno-finansową za projekt. Wsparcie organizacji wspierającej powinno ograniczać się do pomocy administracyjnej i księgowej. Organizacja wspierająca nie powinna koordynować projektu, ani też ingerować w jego realizację.

Czy budżet projektu powinien zostać przygotowany w kwocie netto, czy też brutto?

W przypadku, kiedy organizacja składająca wniosek nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty, jakie zostały wskazane w kosztorysie, są kosztami brutto. W przypadku, gdy organizacja ma możliwość odzyskania podatku VAT- kosztorys tworzycie w oparciu o kwoty netto.

Czy musimy wykazać wkład własny w projekcie?

W ramach Projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA dla regionu stargardzkiego” wkład własny finansowy Wnioskodawcy/Realizatora nie jest wymagany.
Możliwe jest wniesienie wkładu własnego niefinansowego w formie nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariat lub praca społeczna członków organizacji), który jest dodatkowo punktowany na etapie oceny merytorycznej wniosków. Więcej informacji w regulaminie.

Jakie warunki powinna spełniać organizacja pozarządowa aby mogła otrzymać mikrodotacje?

Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.

Jesteśmy młodą organizacją pozarządową, na co możemy pozyskać Mikrodotacje:

Młode organizacje pozarządowe mogą skorzystać z mikrodotacji na realizację inicjatywy oddolnej lub na początkowy rozwój w tym na : zakup sprzętu, adaptacje lokalu, podniesienie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy. Więcej informacji na ten temat w regulaminie.

Szczegółowy kalendarz konkursów
grantowych w latach 2024 – 2026