Inspirator Aktywności 2021 – Ogłoszenie Konkursu

Inspirator Aktywności 2021 – Ogłoszenie Konkursu

Szanowni Państwo,

Miło nam ogłosić, że Operatorzy regionalni projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021 – 2023, ogłaszają konkurs na projekt roku 2021 !

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie realizatorzy projektów finansowanych z mikrodotacji w roku 2021, których realizacja na dzień ogłoszenia regulaminu już się zakończyła lub trwa maksymalnie do 30.11.2021 roku.

Głównymi celami Konkursu jest: uhonorowanie najlepszych inicjatyw dofinansowanych w ramach konkursu na mikrodotacje, realizatorów którzy poprzez swoje działania realizują cele programu NOWE FIO tj. zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim.

Konkurs realizowany jest w ramach poniższych kategorii:
a. PROJEKT ROKU 2021 – kategoria główna
b. PROJEKT ROKU 2021 – SUBREGION SZCZECIŃSKI
c. PROJEKT ROKU 2021 – SUBREGION KOSZALIŃSKI
d. PROJEKT ROKU 2021 –– SUBREGION SZCZECINECKI
e. PROJEKT ROKU 2021 –– SUBREGION STARGARDZKI

Szczegóły konkursu znajdują się w załączniku.
Na wasze zgłoszenia czekamy do wtorku 30.11.2021 r.

Uroczysta gala wręczenia nagród połączona z merytorycznymi panelami ekspertów planowana jest na grudzień 2021 r. w Szczecinie.

Inspirator Aktywności – Regulamin Konkursu

zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy