Koło Gospodyń Wiejskich „Szafir” w Krzywinie

Koło Gospodyń Wiejskich „Szafir” w Krzywinie

Koło Gospodyń Wiejskich „Szafir” w Krzywinie

Tytuł projektu: „Szafirki działają w plenerze”.

Termin realizacji: 01.09.2021 – 15.10.2021

Kwota dofinansowania: 5000,00 zł.

Celem realizacji projektu było wzmocnienie potencjału młodej organizacji pozarządowej do działalności na rzecz środowiska lokalnego oraz zwiększenie możliwości prowadzenia działań o charakterze plenerowym.

Koło Gospodyń Wiejskich „Szafir” w Krzywinie (gmina Widuchowa) powstało w 2019 roku.

Jak przyznały członkinie koła największym problemem z jakim się zmagały było niewystarczające wyposażenie, które niejednokrotnie uniemożliwiało podejmowanie szerszej działalności na rzecz mieszkańców.

Realizacja projektu umożliwiła zakup namiotu wystawowego, agregatu prądotwórczego oraz kuchenki gazowej, dzięki którym realizacja działań a zwłaszcza tych plenerowych będzie możliwa do przeprowadzenia.

Podczas projektu realizatorki wykorzystały zakupiony sprzęt podczas tzw. „Biesiady kapuścianej” organizując i przeprowadzając „Konkurs kulinarny dla dzieci”.

Wydarzenie realizowane było w warunkach plenerowych a zakupiony sprzęt spełnił swoje zadanie.

Wydarzenie podczas którego zrealizowane zostało działanie spotkało się z ogromnym uznaniem ze strony nie tylko mieszkańców ale również władz samorządowych gminy Widuchowa.

Cieszymy się, że realizacja projektu sprawiła, że Szafirki mają możliwość działania w plenerze.