Koło Gospodyń Wiejskich w Ściennem

Koło Gospodyń Wiejskich w Ściennem

Koło Gospodyń Wiejskich w Ściennem

Tytuł projektu: „Wspólna praca się opłaca”.

Termin realizacji: 01.09.2021 – 30.10.2021

Kwota dofinansowania: 5000,00 zł.

Celem realizacji projektu było wzmocnienie potencjału młodej organizacji pozarządowej do działalności na rzecz środowiska lokalnego.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ściennem (gmina Ińsko) powstało w 2021 roku w wyniku zaangażowania mieszkańców w realizowane procesy rewitalizacyjne na terenie sołectwa.

Aktywni mieszkańcy, działający na rzecz swojej społeczności lokalnej zapragnęli wzmocnić jej zakres poprzez formalizację grupy i poszukiwanie źródeł finansowania inicjatyw.

Pomimo swojego zapału i zaangażowania borykali się z brakiem odpowiedniego sprzętu i wyposażenia, które ułatwiałoby pracę i realizację celów statutowych.

W ramach zrealizowanego projektu zakupili sprzęt, dzięki któremu podejmowane działania mogli realizować efektywnie i skutecznie.

Zakupiony został laptop, projektor multimedialny, ekran do prezentacji, namiot wystawowy, stoły cateringowe z ławkami, frytkownica oraz gofrownica.

Zakupiony sprzęt posłużył do zorganizowania dla mieszkańców festynu integracyjnego.

Nie zabrakło pysznego poczęstunku, wspólnej zabawy, warsztatów edukacyjnych i projekcji bajek oraz filmów.

Członkowie koła planują wykorzystywać posiadane zaplecze do prezentacji swojej organizacji podczas przeróżnych festynów, spotkań i wydarzeń kulturalnych organizowanych nie tylko na terenie gminy Ińsko. Chcą prowadzić odpłatną działalność statutową, pozyskiwać środki i mieć realny wkład w swoją małą ojczyznę.

Mają wiele pomysłów i planów aby miejscowość w której zamieszkują była aktywna społecznie, posiadała podstawowe zaplecze infrastrukturalne i umożliwiała mieszkańcom po prostu „lepsze życie”.

Jak podkreślili „Wspólna praca się opłaca” a efekty tej pracy już są widoczne.