Stowarzyszenie „Dobre Przedszkole”

Stowarzyszenie „Dobre Przedszkole”

Stowarzyszenie „Dobre Przedszkole”

Tytuł projektu: „Zakręceni na pomaganie- 75-lecie Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach”.

Termin realizacji:01.09.2021 – 31.10.2021

Kwota dofinansowania: 4998,00 zł.

Celem realizacji projektu było zaangażowanie społeczności lokalnej w obchody 75-lecia Przedszkola Miejskiego w Lipianach, promocja wolontariatu jako działania jednostki mającej realny wpływ na zmianę otoczenia, zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego poprzez zaangażowanie osób z grupy ryzyka wykluczeniem m.in. osoby samotne, emeryci, integracja społeczna w trudnych czasach związanych z pandemią, uwrażliwienie przedszkolaków na potrzeby innych.

Realizatorzy projektu w ramach zaplanowanych działań przeprowadzili szereg spotkań i warsztatów, które były zgodne z założonymi celami oraz skierowanymi do szerokiego grona odbiorców.

Wspólnie zorganizowana i przeprowadzona została wystawa zdjęć pn. „Było minęło…” , podczas której zaprezentowane zostały piękne zdjęcia ukazujące wieloletnią historię przedszkola w Lipianach. Wystawę można było oglądać podczas obchodów 75-lecia przedszkola na których realizatorzy przygotowali wspaniały tort urodzinowy. Mieszkańcy w ramach własnej inicjatywy zorganizowali i przeprowadzili wspólna adaptację skarpy znajdującej się tuż przy przedszkolu sadząc piękne rośliny i krzewy. Przedszkole w ramach obchodów 75-lecia istnienia placówki wraz z przedszkolakami i rodzicami dzieci zorganizowało wspólna zbiórkę karmy dla zwierząt, która przekazana została do lokalnego schroniska. Zakupione zostało piękne metalowe serce na nakrętki dzięki któremu przeprowadzona została akcja zbierania nakrętek dla osób najbardziej potrzebujących. Serce będzie stałym elementem wspierającym akcje również po zakończonym projekcie.

W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne dla najmłodszych pn.”Sympatyczny przedszkolak-empatyczny”, którego celem było uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka oraz warsztaty plastyczne pn.”Nie jesteś sam”, podczas których dzieci wykonały i przekazały piękne obrazki dla osób samotnych.

Dla rodzin zorganizowany został wspólny bieg na 75 m, podczas którego uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Obchody 75-lecia były uwieńczone wspólnym festynem dla wszystkich mieszkańców, podczas którego na na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji m.in. dmuchany zamek, strefa zabaw, malowanie twarzy i wiele innych. Zaprezentowane zostały także filmiki z udziałem absolwentów przedszkola pn.”Wspominki z przedszkola”.

Podczas festynu niezwykłym akcentem było wspólne przygotowanie i wkopanie kapsuły czasu, zakupionej w ramach projektu. Jeden z mieszkańców wsparł tą szlachetną akcję fundując piękna pamiątkową płytę (pokrywę) z granitu.

Zrealizowany projekt był wyjątkowym czasem wspólnych działań, pełnych zaangażowania i wzajemnej współpracy.