Koło Gospodyń Wiejskich w Żukowie „ISKRA”

Koło Gospodyń Wiejskich w Żukowie „ISKRA”

Koło Gospodyń Wiejskich w Żukowie „ISKRA”

Tytuł projektu: „Bo jest w nas iskra – razem działamy i się wzmacniamy”.

Termin realizacji: 10.09.2021 – 30.11.2021

Kwota dofinansowania: 5000,00 zł.

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie potencjału młodej organizacji pozarządowej umożliwiające bardziej efektywne działania na rzecz środowiska lokalnego oraz usprawnienie pracy własnej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Żukowie „ISKRA” (gmina Przelewice) powstało w 2019 roku.

Od początku swojej działalności aktywnie realizuje działania na rzecz społeczności lokalnej swojej miejscowości.

Aktywność społeczna i chęć rozwoju organizacji wymaga doposażania w niezbędny sprzęt i materiały, dzięki którym realizacja celów statutowym prowadzona będzie bardziej efektywnie .

W ramach projektu realizatorzy zakupili przenośną lodówkę, kuchenkę elektryczną wraz z piekarnikiem, mikrofalówkę, termos cateringowy na żywność oraz zestaw produktów i materiałów do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych.

Zakupiony sprzęt już w projekcie posłużył do realizacji kreatywnych warsztatów kulinarnych, podczas których mieszkańcy mogli poznać ciekawe przepisy i skosztować przygotowanych wspólnie potraw. Nie zabrakło elementów animacji najmłodszych uczestników dzięki czemu spotkania były wesołe, kreatywne i angażujące wszystkich do wspólnych działań.

Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach projektu były warsztaty rękodzielniczne.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wykonania pięknych stroików oraz skrzatów świątecznych.

Dotychczasowa realizacja projektu była czasem wspólnych spotkań, integracji, rozwijania pasji i zainteresowań a także poszukiwania możliwości wypracowania elementów do odpłatnej działalności statutowej koła.

„Bo jest w nas iskra”… dlatego członkowie koła wraz z mieszkańcami wspólnie działają, inspirują i zacieśniają więzi społeczne.