Stowarzyszenie „Towarzystwo Turystyczne Na Południe Od Szczecina”

Stowarzyszenie „Towarzystwo Turystyczne Na Południe Od Szczecina”

Stowarzyszenie „Towarzystwo Turystyczne Na Południe Od Szczecina”

Tytuł projektu: „Na Południe Od Szczecina z Nowej Perspektywy”.

Termin realizacji: 10.09.2021 – 30.11.2021

Kwota dofinansowania: 5000,00 zł.

Celem realizacji projektu było wzmocnienie potencjału młodej organizacji pozarządowej umożliwiające bardziej efektywne działania na rzecz środowiska lokalnego oraz usprawnienie pracy własnej.

W ramach projektu zakupiony został profesjonalny aparat fotograficzny oraz zestaw papieru fotograficznego.

Zakupiony sprzęt fotograficzny posłużył do wykonania zdjęć najpiękniejszych i najciekawszych zakątków gminy Lipiany z których powstała fotogaleria.

Prezentacja walorów przyrodniczych i architektonicznych przedstawiona została w postaci wystawy udostępnionej do obejrzenia mieszkańcom oraz turystom w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach.

W ramach realizowanego projektu opracowany został „Kalendarz Lipiański na rok 2022” prezentujący wybrane najpiękniejsze fotografie. Podczas tworzenia kalendarza wszyscy zainteresowani a w szczególności mieszkańcy gminy Lipiany mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji wpisania w nim ważnych dla Lipian dat.

Podsumowaniem prac przy tworzeniu kalendarza było zorganizowanie wspólnego spotkania na którym mieszkańcy mieli możliwość samodzielnego złożenia dla siebie kalendarza, poznając technikę jego tworzenia.

Jak przyznają realizatorzy zakupiony sprzęt fotograficzny jest nieocenionym narzędziem pracy i wykorzystywany będzie również po zakończeniu realizacji projektu przy wydawaniu publikacji, przygotowywaniu wystaw jak i wydarzeń i imprez organizowanych przez stowarzyszenie.