Koło Gospodyń Wiejskich w Klępinie

Koło Gospodyń Wiejskich w Klępinie

Koło Gospodyń Wiejskich w Klępinie

Tytuł projektu: „Kino w Klępinie”.

Termin realizacji:01.09.2021 – 30.11.2021

Kwota dofinansowania: 5000,00 zł.

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie potencjału młodej organizacji pozarządowej umożliwiające bardziej efektywne działania na rzecz środowiska lokalnego oraz usprawnienie pracy własnej.

W ramach projektu realizatorzy zakupili laptop, projektor multimedialny oraz ekran do projekcji.

Zakupiony sprzęt już w projekcie służy do realizacji spotkań dla mieszkańców Klępina a w szczególności dzieci. Podczas piątkowych spotkań wyświetlane są filmy oraz bajki, na które chętnie przychodzą mieszkańcy. Taka forma spotkań jest czymś nowym dla tej społeczności a jej celem oprócz wspólnych spotkań jest integracja oraz budowanie i wzmacnianie więzi społecznych.

Realizacja projektu to także usprawnienie pracy członków koła i ich rozwój. Koło Gospodyń Wiejskich w Klępinie dzięki odpowiedniemu doposażeniu ma możliwość efektywniejszej pracy, profesjonalnego przygotowywania prezentacji i informacji promujących działania koła. Ponadto zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w trakcie festynów i wydarzeń lokalnych a także do prowadzenia własnych szkoleń w gronie członków KGW.