Wyniki naboru wniosków 2022 r.

Wyniki naboru wniosków 2022 r.

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy o zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia FIO w Województwie Zachodniopomorskim 2021-2023” edycja 2022. Szczegółowe wyniki zarówno oceny formalnej jak i merytorycznej przekazujemy poniżej. Stworzono odrębne listy rankingowe dla: a) Młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z patronem, b) Grup nieformalnych składających wniosek samodzielnie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt 8.2.11 Regulaminu Konkursu „Nie ma możliwości negocjacji i odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których
sporządzona zostaje lista projektów przeznaczonych do dofinansowania.”

w ramach pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Animatorami lub biurem projektu mikrodotacje@fundacjapodaniolem.pl

Poniższe wyniki dotyczą naboru wniosków na mikrodotacje subregionu stargardzkiego.

FIO2022 – Listy rankingowe – Grupy nieformalne składające wniosek samodzielnie

FIO2022 – Listy rankingowe – Młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z patronem

FIO2022 – Wyniki oceny formalnej