„Dla zdrowia, przyrody i klimatu. Obsadzamy ulice naszej miejscowości.”

„Dla zdrowia, przyrody i klimatu. Obsadzamy ulice naszej miejscowości.”

„Dla zdrowia, przyrody i klimatu. Obsadzamy ulice naszej miejscowości.”

– to projekt realizowany przez grupę nieformalną przy wsparciu patrona –   Stowarzyszenia Nasz Wirów.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Wirowa na rzecz ochrony zdrowia, przyrody i klimatu.

Działaniami w realizowanym projekcie były wspólne nasadzenia drzew i krzewów na terenie miejscowości.