„Kreatywny senior” – grupa nieformalna z Dobrzan

„Kreatywny senior” – grupa nieformalna z Dobrzan

Grupa nieformalna z Dobrzan, reprezentująca osoby pracujące na co dzień i wspierające Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobrzanach zrealizowała w ramach dofinansowania z Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w Województwie Zachodniopomorskim 2021-2023” projekt pn. „ Kreatywny senior”.
W ramach projektu przeprowadzony został cykl warsztatów plastycznych z seniorami przy wykorzystaniu zakupionych odpowiednich materiałów i sprzętu, których celem było wzmocnienie integracji osób starszych, poprawa jakości życia oraz przedstawienie atrakcyjnej i kreatywnej oferty spędzania czasu wolnego przez osoby starsze.
Podczas spotkań i warsztatów plastycznych powstały piękne kartki okolicznościowe oraz opracowany został plan realizacji takich kreatywnych działań w najbliższym czasie.
Podsumowaniem projektu była wystawa wykonanych prac oraz wręczenie drobnych nagród.