Spotkanie sieciujące realizatorów 2023

Spotkanie sieciujące realizatorów 2023

7 czerwca 2023 r. w Pyrzycach odbyło się pierwsze spotkanie sieciujące dla realizatorów, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację swoich projektów w 2023 r.

Spotkanie było okazją nie tylko do omówienia najważniejszych zasad realizacji i rozliczania projektów ale również wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania  i inspiracji.

Wszystkim realizatorom gratulujemy realizacji projektów i cieszymy się że byliście z nami:

Stowarzyszenie Bajkowa Kraina

Ochotnicza Straż Pożarna w Mętnie + gr. nieformalna

Fundacja Sport i Turystyka Bez Granic

Stowarzyszenie Pyrzyczanka

Stowarzyszenie Coolturalni + gr. nieformalna

stowarzyszenie Radość Dzieciom

Towarzystwo Przyjaciół Pyrzyc

Gr. Nieformalna Eko-Przyjaźń

Gr. Nieformalna Zielony Zakątek

Gr. Nieformalna Bieg Pokoleń