„Sadzimy zioło – będzie wesoło”

„Sadzimy zioło – będzie wesoło”

„Sadzimy zioło – będzie wesoło” to projekt realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ściennem, którego celem są działania na rzecz społeczności lokalnej i najbliższego otoczenia.

Podczas realizacji projektu przeprowadzone zostały pierwsze przygotowania do budowy grządek zielnika do zasadzenia i posiania ziół oraz zorganizowana i przeprowadzona wycieczka do gospodarstwa biodynamicznego w Juchowie.

Realizatorzy oraz uczestnicy projektu podczas wspólnej wycieczki mogli poznać zasady uprawy ziół, poznać nowoczesne i zgodne z naturą podejście do upraw i hodowli zwierząt.

Dobre praktyki, które zostały zaczerpnięte będą z pewnością wykorzystane podczas realizacji inicjatyw w swoim środowisku lokalnym.

Projekt „Sadzimy zioło – będzie wesoło” współfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego w ramach projektu „Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2021-2023”