Ogłoszenie Wyników Naboru – Mikrodotacje 2021

Ogłoszenie Wyników Naboru – Mikrodotacje 2021

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy pracę Komisji Oceny Wniosków. Poniżej publikujemy szczegółowe listy rankingowe.

Wyniki oceny formalnej

Listy rankingowe po ocenie merytorycznej poniżej:

Listy rankingowe – grupy nieformalne wnioskujące samodzielnie

Listy rankingowe – młode NGO oraz GN z patronem

w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu.

Z wnioskodawcami, których projektu zostały rekomendowane do dofinansowania będziemy się kontaktować indywidualnie w celu przedstawienia dalszych procedur związanych z przygotowaniem umowy o dofinansowanie.

Serdecznie gratulujemy!!!!