Stowarzyszenie zwykłe „Pyrzyczanka”

Stowarzyszenie zwykłe „Pyrzyczanka”

Stowarzyszenie zwykłe „Pyrzyczanka”

Tytuł projektu: „Pyrzyczanka – z pasją do śpiewania ”.

Termin realizacji: 01.09.2021 – 14.11.2021

Kwota dofinansowania: 5000,00 zł.

Celem realizacji projektu było wzmocnienie potencjału młodej organizacji pozarządowej umożliwiające bardziej efektywne działania na rzecz środowiska lokalnego oraz usprawnienie pracy własnej.

Stowarzyszenie zwykłe Pyrzyczanka powstało w 2019 roku i skupia członków stanowiących zespół śpiewczy działający przy Pyrzyckim Domu Kultury.

W ramach projektu zakupiony został zestaw 17 bluzek oraz 2 koszul z elementami folklorystycznymi dla członków zespołu oraz 2 zamykane szafy na dokumentację stowarzyszenia.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli także w warsztatach z zakresu zarządzania finansami organizacji pozarządowej, które poprowadził doświadczony w tym zakresie trener/doradca. Dodatkowym celem warsztatów było pokazanie możliwości poszerzenia zakresu świadczonych usług w ramach działalności statutowej.

Ponadto wzięli udział w warsztatach wokalnych pod opieką doświadczonego instruktora mających na celu rozwijanie umiejętności śpiewania.

Podsumowaniem realizacji projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie dla osób starszych i niepełnosprawnych spotkania integracyjnego połączonego ze wspólnym sprzątaniem znajdującego się w Pyrzycach stawu.

Pyrzyczanka pielęgnuje swoją pasję do śpiewania uczestnicząc zarówno w życiu kulturalnym mieszkańców Pyrzyc jak i rozwijając własny potencjał.