Akcja segregacja – mieszkańców integracja

Akcja segregacja – mieszkańców integracja

Projekt „Akcja segregacja – mieszkańców integracja” realizowany przez Stowarzyszenie TEAM GRABOWO dobiegł końca ale jak zapewniają realizatorzy podjęte działania będą kontynuowane w ramach podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw.

W ramach projektu zorganizowane i przeprowadzone zostały 4 spotkania, podczas których uczestnicy projektu wspólnie zbierali przeróżne plastikowe, szklane i papierowe opakowania oraz inne odpady, w różnych częściach Sołectwa Grabowo.

W trakcie pierwszego spotkania pracownik z Urzędu Gminy Stargard wprowadził uczestników w tematykę ochrony środowiska i prawidłowej segregacji odpadów generowanych w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu wynajęte zostały 4 big-bagi i kontener, dzięki którym realizatorzy i uczestnicy projektu przeprowadzili zbiórkę odpadów gabarytowych.

Najmłodsi uczestnicy projektu mieli możliwość w trakcie każdej akcji zbierać przygotowane eko nalepki, które naklejali do specjalnych eko kart. Podsumowaniem projektu było wspólne ognisko integracyjne i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych i wytrwałych uczestników. Nie zabrakło wzajemnej wymiany doświadczeń i zacieśnienia więzi społecznych.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego
#NOWEFIO