Spotkanie sieciujące realizatorów projektów FIO w Stargardzie

Spotkanie sieciujące realizatorów projektów FIO w Stargardzie

27 października 2023 r. zrealizowaliśmy drugie spotkanie sieciujące dla realizatorów projektów dofinansowanych w ramach programu „Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia FIO w Województwie Zachodniopomorskim 2021-2023”.

Spotkanie sieciujące było wspaniałą okazją do wzajemnego poznania się, opowiedzenia o realizowanych projektach, nawiązaniu nowych kontaktów i wzajemnym zachęceniu do dalszej aktywności społecznej.

Podczas pierwszej części spotkania mieliśmy okazję zwiedzić zmodernizowany budynek Książnicy Stargardzkiej poznając jego historię połączoną z nowoczesnością.

W drugiej części spotkania wspólnie podsumowaliśmy projekty realizowane w 2023 roku, dyskutowaliśmy nad możliwościami dalszego rozwoju organizacji oraz omówiliśmy kim jest Lider i dlaczego jego rola w kierowaniu i zarządzaniu grupą ludzi jest tak ważna.

Dziękujemy Pani Jolancie Aniszewskiej Dyrektor Książnicy Stargardzkiej za możliwość zorganizowania i przeprowadzenia spotkania w przestrzeni budynku Książnicy.

Dziękujemy również Panu Andrzejowi Puławskiemu, pracownikowi Książnicy, który zaprezentował nam jego nową, zmodernizowaną przestrzeń oraz w sposób niezwykle ciekawy opowiedział o jej funkcjonalności.

Wszystkim realizatorom projektów serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie niezwykle ciekawych inicjatyw i życzymy dalszej aktywności społecznej oraz skutecznego wprowadzania zmian w swoich środowiskach lokalnych.

Projekt „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023” współfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Komitet do spraw Pożytku Publicznego

#NOWEFIO