Spotkanie amimacyjne w Stargardzie

Spotkanie amimacyjne w Stargardzie

11.03.2024 r. w Stargardzie rozpoczęliśmy cykl spotkań animacyjnych w ramach realizowanego projektu „Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia NOWEFIO w Województwie Zachodniopomorskim 2024-2026″.

Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się o zasadach ubiegania się o środki finansowe w ramach ogłoszonego konkursu grantowego.

W tegorocznej edycji projektu można ubiegać się o środki w wysokości 7000 zł.

Beneficjentami projektu mogą być młode/lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne przy wsparciu patrona.

Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie oraz za aktywny udział.

Z niecierpliwością oczekujemy na wasze wnioski !

Projekt 'Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia NOWEFIO w Województwie Zachodniopomorskim 2024-2026″ współfinansowany ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Komitet do spraw Pożytku Publicznego

#NOWEFIO, #NIW