Spotkania animacyjne w Gryfinie, Chociwlu oraz w Choszcznie

Spotkania animacyjne w Gryfinie, Chociwlu oraz w Choszcznie

W Gryfinie, Chociwlu oraz w Choszcznie odbyły się kolejne spotkania animacyjne w ramach realizowanego projektu „Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia NOWEFIO w Województwie Zachodniopomorskim 2024-2026″.

Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się o zasadach ubiegania się o środki finansowe w ramach ogłoszonego konkursu grantowego.

W tegorocznej edycji projektu można ubiegać się o środki w wysokości 7000 zł.

Beneficjentami projektu mogą być młode/lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne przy wsparciu patrona.

Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie oraz za aktywny udział, wymianę dotychczasowych doświadczeń i przedstawienie pomysłów do realizacji w ramach mikrodotacji.

Z niecierpliwością oczekujemy na wasze wnioski !

Przypominamy, iż termin naboru wniosków trwa do 04.04.2024 r. do godz. 20.00.

Wnioski należy składać przy pomocy generatora wniosków dostępnego poprzez stronę www.mikrodotacje.org w zakładce generator wniosków Generator wniosków (mikrodotacje.org)

Projekt „Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia NOWEFIO w Województwie Zachodniopomorskim 2024-2026” współfinansowany ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Komitet do spraw Pożytku Publicznego

#NOWEFIO, #NIW