Aktualizacja Regulaminu Konkursu

Aktualizacja Regulaminu Konkursu

Z uwagi na zgłaszane pytania dotyczące potencjalnych wnioskodawców, przekazujemy iż zaktualizowaliśmy Regulamin Konkursu o doprecyzowanie w pkt 3.1. (Młoda/lokalna organizacja).

Zapraszamy do zapoznania z zapisami. Mamy nadzieję, iż doprecyzowanie rozwieje wszelkie wątpliwości.

Link do dokumentu:

Regulamin-Projektu-FIO2024-20240325-v2.docx (live.com)