„Ogień i woda ze Strażą przygoda” – Festyn strażacki w Dobrzanach

„Ogień i woda ze Strażą przygoda” – Festyn strażacki w Dobrzanach

15 czerwca 2024 roku grupa nieformalna z Patronem – Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrzanach

zorganizowała i zrealizowała dla mieszkańców festyn strażacki w ramach realizowanego projektu pn. „Ogień i woda ze Strażą przygoda”  – Festyn strażacki w Dobrzanach

Celem realizacji projektu było wzmocnienie znaczenia działalności OSP w środowisku lokalnym oraz pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnej tradycji a także wzmocnienie integracji społecznej w tym międzypokoleniowej.

Podczas festynu zaprezentowana została remiza strażacka jako miejsce odpowiedzialnej społecznie pracy na rzecz mieszkańców, pokazany został sprzęt strażacki w tym wozy strażackie, łódź ratownicza i wykorzystywany do pracy osprzęt.

W trakcie festynu przeprowadzone zostały wspólne konkurencje pożarnicze w formie zabawy i edukacji m.in. tor przeszkód (sprawnościowy), gaszenie pożaru przy wykorzystaniu ścianki

edukacyjnej, wodna bitwa przy wykorzystaniu pistoletów na wodę oraz wodnych balonów.

Na najmłodszych uczestników festynu czekało mnóstwo atrakcji i pysznego poczęstunku.  Nie zabrakło dmuchanego zamku, waty cukrowej, gofrów, popcornu wspólnego grilla oraz atrakcji w postaci piana party przygotowanej przez członków OSP.

Członkowie OSP zorganizowali także przejażdżki kładem terenowym, wozami

strażackimi oraz podnoszenie drabiną strażacką.